X

Правила складення іспиту

Ці правила застосовуються під час кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді та/або у зв’язку з накладенням до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» дисциплінарного стягнення у виді, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Іспит відбуватиметься у визначену графіком дату за адресою Комісії: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Деталі місцезнаходження приміщення за цим посиланням.

У день проведення іспиту суддя:

1) складатиме анонімне письмове тестування тривалістю 120 хв;

2) виконуватиме практичне завдання тривалістю 300 хв.

Забезпечують проведення іспиту уповноважені представники Комісії.

Під час іспиту суддя зобов’язаний дотримуватись вказівок і вимог уповноважених представників, а також інших правил.

Заборонено:

 1. порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки;
 2. складати анонімне письмове тестування та виконувати практичне завдання до та після оголошень про їх початок та закінчення;
 3. складати іспит у верхньому одязі та головних уборах (за наявності);
 4. користуватися фото-, аудіо-, відео- та іншими засобами запису, відтворення та приймання-передавання інформації, зокрема мобільними телефонами, електронними книжками, навушниками, гаджетами тощо;
 5. спілкуватися з іншими учасниками, зокрема отримувати від них чи передавати їм інформацію, складати іспит замість них;
 6. копіювати або порушувати цілісність екзаменаційних матеріалів;
 7. проставляти у бланку відповідей будь-які позначки, символи, літери, слова, які не передбачені ним;
 8. робити при виконанні практичного завдання будь-які позначки, що дозволяють ідентифікувати автора;
 9. робити виправлення у бланку відповідей;
 10. виносити екзаменаційні матеріали з приміщення.

Здійснюватиметься відеозапис складення іспиту.

Виходити з приміщення, де складається іспит (стадія іспиту), до його завершення забороняється.

У разі необхідності звернутися до представника Комісії під час іспиту слід підняти руку та очікувати на нього.

Розклад дня проведення іспиту:

08 год 20 хв – 08 год 45 хв – вхід до приміщення, в якому складається іспит, за цим посиланням;

08 год 30 хв – 09 год 00 хв – реєстрація на іспит;

09 год 00 хв – 09 год 15 хв – роздача матеріалів тестування;

09 год 15 хв – 11 год 15 хв – складення анонімного письмового тестування;

11 год 15 хв – 11 год 30 хв – збирання екзаменаційних матеріалів анонімного письмового тестування;

11 год 15 хв – 12 год 00 хв – перерва;

12 год 00 хв – 12 год 15 хв – фіксація явки суддів для виконання практичного завдання (повернення суддів до приміщення складення іспиту);

12 год 15 хв – 17 год 15 хв – виконання практичного завдання;

17 год 15 хв – 17 год 30 хв – збирання чистих аркушів паперу, наданих суддям для власних записів.

Реєстрація на іспит здійснюватиметься відповідно до визначеного графіком часу.

Генерація і тиражування тестового зошита та генерація зошита з практичним завданням здійснюватиметься безпосередньо перед початком іспиту в приміщенні,
де він складається. Перед початком відповідного етапу іспиту уповноважені представники Комісії пропонують суддям визначити зі свого складу осіб, які будуть присутні під час генерації спеціальним програмним комплексом тестового зошита та  зошита з практичним завданням.

Для складення іспиту необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), та з’явитись не пізніше ніж за 5 хвилин до визначеного
для реєстрації часу.

Документ, що посвідчує особу, пред’являється при вході до приміщення, а також під час реєстрації й на вимогу уповноваженого представника Комісії.

Особи, які не пред’явили документ, що посвідчує їх особу, до складення іспиту не допускаються.

Якщо особа запізнилася на складення анонімного письмового тестування або виконання практичного завдання, вона має право пройти реєстрацію та скласти (виконати) його в межах відведеного для цього часу. Додатковий час у такому разі не надається.

Дозволяється дострокове складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання.

Під час реєстрації, зокрема:

 1. здійснюється генерація програмним забезпеченням двох індивідуальних кодів судді (перший – для складення анонімного письмового тестування; другий – для виконання практичного завдання);
 2. видається індивідуальна картка із зазначеними у ній двома кодами.

Видана під час реєстрації індивідуальна картка є єдиним документом, за допомогою якого учасник може дізнатися кодовані результати складення ним іспиту.

У приміщенні, в якому складається іспит, є гардероб.

Судді, які не пройшли процедури реєстрації, не залишили верхнього одягу (за наявності) та великогабаритних сумок, портфелів (за наявності) в гардеробі, а також користуються мобільними телефонами та/або іншими електронними пристроями запису, відтворення, приймання та передавання інформації, до цього приміщення не допускаються.

Вхід до приміщення, де складається іспит, здійснюється за пред’явлення індивідуальної картки та документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Учасник самостійно обирає місце складення іспиту.

У дати, коли іспит складатимуть з різних спеціалізацій та/або інстанцій, учасник обирає місце у відповідному секторі.

До завершення збирання екзаменаційних матеріалів учасникам забороняється переміщатися в приміщенні без дозволу представника Комісії.

Перед початком складення анонімного письмового тестування учасник забезпечується:

 1. бланком відповідей;
 2. тестовим зошитом.

Бланк відповідей і тестовий зошит є паперовими документами.

У тестовому зошиті суддя можете робити будь-які записи, відмітки тощо.

На титульній сторінці тестового зошита міститься номер варіанта, який суддя зобов’язаний відобразити у спеціально відведеному місці бланка відповідей.

Тестові зошити не перевіряються та не оцінюються!

Кількість запитань у зошиті:

для суддів місцевих судів – 80;

для суддів апеляційних судів – 100.

З чотирьох запропонованих відповідей на тестове запитання лише одна є правильною.

Тестові запитання у зошиті групуються за тематикою програми відповідного іспиту.

Обрахунок кількості правильних відповідей, наданих учасником іспиту на запитання тестового завдання, здійснюється за такими принципами:

 1. кожна правильна відповідь на одне запитання тестового завдання іспиту для суддів місцевого суду дорівнює 1,125 бала;
 2. кожна правильна відповідь на одне запитання тестового завдання іспиту для суддів апеляційного суду дорівнює 0,9 бала.

Бланки відповідей перевіряються та оцінюються!

Дозволяється заповнення бланка відповідей ручками синього або чорного кольорів.

Використання чорнильних ручок забороняється.

Обов’язкові для заповнення поля у бланку:

 1. графічне поле індивідуального коду;
 2. поле індивідуального коду прописом;
 3. поле варіанта тестового зошита, завдання якого виконуватимуться.

Незаповнення та/або неправильне заповнення обов’язкових полів унеможливлює розпізнавання бланка відповідей, внаслідок чого така робота оцінюється в 0 балів.

Учаснику необхідно заповнити поля індивідуального коду у бланку відповідей до оголошення про початок відповідної стадії іспиту.

Зі зразком правильного заповнення полів індивідуального коду у бланку відповідей можна ознайомитись за посиланням: зразок.

У бланку відповідей також передбачено поля для заповнення правильних, на думку учасника, відповідей на запитання у тестовому зошиті.

Кількість полів для відповідей на запитання у бланку відповідей:

для суддів місцевих судів – 80;

для суддів апеляційних судів – 100.

Проставляти у бланку відповідей будь-які позначки, символи, літери, слова, які ним не передбачені, заборонено.

Забороняється виходити за межі передбачених у бланку відповідей полів, які позначені чотирикутниками.

Правильність заповнення бланка відповідей є обов’язком учасника іспиту!

Під час складення анонімного письмового тестування на столі повинні бути виключно документ, який посвідчує особу, індивідуальна картка, ручка, бланк відповідей і тестовий зошит, а також ноутбук для наступного етапу – виконання практичного завдання. За необхідності на столі можуть бути ліки.

Використання під час складення анонімного письмового тестування будь-яких джерел інформації на паперових носіях, а також ноутбука, фото-, аудіо-, відео- та інших засобів запису, відтворення та приймання-передавання інформації, зокрема мобільних телефонів, електронних книжок, навушників, гаджетів тощо, суворо заборонено!

Після оголошення про завершення відведеного для анонімного письмового тестування часу суддя зобов’язаний невідкладно припинити роботу, закрити тестовий зошит, залишатися на робочому місці й очікувати, поки уповноважені представники Комісії зберуть екзаменаційні матеріали.

Дозволяється скласти анонімне письмове тестування достроково.

Для виконання практичного завдання до приміщення, в якому складається іспит, допускаються учасники після перевірки їх індивідуальної картки та документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України). Учасники залишають верхній одяг (за наявності) та великогабаритні сумки, портфелі (за наявності) в гардеробі, вимикають мобільні телефони та/або інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання-передавання інформації. Далі учасники обирають те саме місце, за яким складали анонімне письмове тестування.

Перед початком виконання практичного завдання суддя забезпечується:

 1. пам’яткою учасника практичного завдання;
 2. ноутбуком;
 3. чистими аркушами паперу для власних записів/відміток, наданими уповноваженими представниками Комісії.

Використання власних аркушів паперу не допускається.

Виконання суддями практичного завдання здійснюється на ноутбуках із використанням спеціального програмного комплексу.

Для авторизації судді на стартовій сторінці інтерфейсу спеціального програмного комплексу, що відображатиметься на екрані ноутбука, необхідно:

 1. обрати одну із запропонованих у відповідному випадаючому полі інстанцію суду, відповідність (здатність) здійснювати правосуддя  у якому підтверджується (у дати, коли іспит складається з різних інстанцій);
 2. обрати одну із запропонованих у відповідному випадаючому полі спеціалізацію, визначену для судді рішенням Комісії про призначення іспиту (у дати, коли іспит складається з різних спеціалізацій);
 3. самостійно внести індивідуальний код.

Для коректної авторизації обов’язковим є дотримання суддею черговості вказаних вище дій!

Судді необхідно пройти авторизацію у спеціальному програмному комплексі до оголошення про початок виконання практичного завдання.

Судді виконуватимуть практичне завдання типу 1.

Кількість практичних завдань, яке виконуватимуть судді – 1.

Зошит із практичним завданням є електронним документом, в якому міститься набір матеріалів модельної судової справи з урахуванням рівня та спеціалізації суду, відповідність (здатність) здійснювати правосуддя в якому підтверджується.

Останнім документом зошита із практичним завданням є:

для суддів місцевих судів – вступна частина судового рішення;

для суддів апеляційних судів – вступна й частково описова частини судового рішення.

Паперова форма зошита з практичним завданням не створюється!

Учасник у зошиті для виконання практичного завдання продовжує викладати текст модельного судового рішення за результатами розгляду по суті матеріалів модельної справи, яка міститься у зошиті із практичним завданням.

Зошит для виконання практичного завдання є електронним документом!

Спеціальний програмний комплекс дозволяє судді копіювати текст із зошита з практичним завданням і переносити його до зошита для виконання практичного завдання.

Судді не потрібно передруковувати та/або копіювати і переносити частину тексту судового рішення, що міститься у зошиті з практичним завданням до зошита для виконання практичного завдання. Від учасника вимагається виключно продовжити викладення тексту.

Практичне завдання виконується відповідно до законодавства, яке є чинним на цей момент.

Під час виконання практичного завдання дозволяється використовувати нормативно-правові акти виключно на паперових носіях видавничого тиражування: закони, кодекси, постанови пленумів, а також рішення Європейського суду з прав людини.

Для виконання практичного завдання ноутбук кожного судді матиме доступ виключно до офіційного вебсайта Верховної Ради України (rada.gov.ua) та вебсайта ЛІГА:ЗАКОН (ligazakon.net). Доступ до інших ресурсів не забезпечуватиметься.

Використання (пошук та відкриття) текстів судових рішень за результатами розгляду судами України справи по суті, зокрема рішень Конституційного Суду України, забороняється!

Під час виконання практичного завдання суддям забороняється робити будь-які позначки, що дозволяють ідентифікувати автора роботи, зокрема зазначати власне прізвище!

Час початку виконання практичного завдання оголошується уповноваженим представником Комісії.

Перебіг часу, відведеного для виконання практичного завдання, фіксується програмним забезпеченням Комісії в автоматичному режимі без оголошення уповноваженим представником Комісії про його завершення. Інформація про перебіг часу, відведеного для виконання практичного завдання, та повідомлення про його завершення відображатиметься в інтерфейсі спеціального програмного комплексу (на екрані ноутбука).

Після завершення часу, відведеного для виконання практичного завдання, суддя має залишатися на робочому місці й очікувати, поки уповноважені представники Комісії зберуть чисті аркуші паперу, що використовувалися для власних записів/відміток.

Дозволяється завершити виконання практичного завдання достроково.